Modern science

Výchoroevropské centrum základního výzkumu (EECFR)

je nevládní nezávislá organizace založená s cílem sjednotit snahy vědců ze střední a východní Evropy o podporu udržitelného rozvoje, zveřejnění výsledků základního a vědeckého a praktického výzkumu.
Nejvyšším řídícím orgánem Východoevropského centra pro základní výzkum je vědecká rada, která zahrnuje vědce z různých zemí, jako je Česká republika, Maďarsko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Ruská federace a další.
Centrála Východoevropského centra pro základní výzkum je v Praze (Česká republika).Oficiálním zástupcem centra v zemích SNS je Výzkumný ústav sociálního a hospodářského rozvoje, Ukrajina (www.sried.in.ua).
Centrum podporuje budoucí studie v těchto prioritních oblastech:

1. Nejdůležitější základní výzkum.
2. Udržitelný rozvoj, pokročilé technologie.
3. Inovace v průmyslu a řízení.
4. Ekonomika, sociologie, mezinárodní vztahy.
5. Politologie, veřejné komunikace.
6. Mezinárodní vztahy, veřejná správa, právo.
7. Filozofie, teologie, psychologie, pedagogika.
8. Jazykověda, filologie, literární kritika.

nemoros_obrazky_rossi

Roman Rossi
ředitel agentury Nemoros
čestný doktor věd při NKU
Zástupce ředitele pro mezinárodní vztahy SRIED
President východoevropského centra výzkumu

Zakladatel a ředitel agentury Nemoros Roman Rossi se dlouhodobě zabývá mezinárodními vztahy České republiky a Východních zemí a pomáhá s rozvojem výuky a výzkumu moderních věd na Ukrajině. Za svoje zásluhy obdržel titul čestný doktor věd a stal se členem vrchní rady SRIED v Kijevě, prezidentem východoevropského centra výzkumu a zástupcem ředitele pro mezinárodní vztahy. Jeho zásluhou již bylo realizováno několik mezinárodních návštěv z Ukrajiny na Vysokých školách v České republice a vzájemná spolupráce se i nadále rozvíjí.

Agentura Nemoros je vydavatelem mezinárodní vědecké publikace “Moderní věda”, která je vydávána ve třech jazicích, angličtině, ruštině a češtině. Publikace vychází pravidelně 6x ročně a obsahuje články a vědecké studie provedených vědci ze střední a východní Evropy. Publikace je distribuována zdarma do všech knihoven, do Vysokých škol a spolupracujících institucí, je zařazena do seznamu vědeckých publikací EECFR (Certificate № 57/2013), zařazena v katalogu mezinárodního centra periodik ISSN, zveřejněna v Mezinárodním adresáři vědeckých publikací a scientometrických databází: Scholar Google, eLIBRARY.RU (RYNTS)

MODERNÍ VĚDA
Zakladatel: Východoevropské centrum základního výzkumu
Vydavatel: NEMOROS s.r.o. Praha
Zástupce v Ukrajině: SRIED Kijev
Periodika: 350 ks 6x ročně
Registrace: MK CR E 21453
Redakční rada: Dr. Iryna Ignatieva, Ph.D Diana Kucherenko, Roman Rossi

Publikace

 

Copyrights ©2016: agentura nemoros | vytvořil Jan Lasac